به نام خالق زیبایی ها

احسان صادقی در 26 اردیبهشت 1369 در شهر قزوین متولد شد

    در شبکه های اجتماعی زیر می توانید با او در ارتباط باشید